Asbest saneren

Overheid

Vrijwel alle stallen zijn in het verleden gebouwd met asbesthoudende golfplaten. De overheid heeft bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken zijn verboden. Dit in verband met bescherming voor mens en milieu tegen de gevaren van blootstelling aan asbest.

De procedure

Voor de platen verwijderd kunnen worden zal er een asbest inventarisatie rapport opgesteld moeten worden. Hierin word vastgesteld of er asbesthoudend materiaal in de platen bevind en op welke manier het verwijderd dient te worden. Daarnaast is het van belang om voor het slopen een sloopmelding of omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Wanneer dit in orde is kunnen de platen verwijderd worden door een saneringsbedrijf. Wanneer de sanering schoon is opgeleverd verzorgt Aannemersbedrijf Vogt de montage van de nieuwe asbestvrije golfplaten of panelen.

Aannemersbedrijf Vogt regelt de gehele procedure rond het vervangen van asbesthoudende golfplaten. U legt het gehele traject bij één partij. Wij zorgen ervoor dat uw stal asbest vrij is.

Subsidie

Voor het verwijderen van asbestdaken zijn subsidie regelingen door de overheid opgesteld. Daarnaast kunt u door het dak te voorzien van zonnepanelen een verhoogde subsidie ontvangen.

In de links hier rechts naast vind u informatie over subsidies.

.