Certificaten

Bouwend Nederland is de vereniging van bouw- en infrabedrijven, de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. Een belangrijk speerpunt voor Bouwend Nederland is het bevorderen en uitdragen van de kwaliteit van de producten van de bouwbedrijven. Dat is voor consumenten, maar ook voor de bouwsector van belang. Tegen deze achtergrond zijn zogeheten 'kwaliteitslabels', ontwikkeld. Bedrijven die een dergelijk label voeren, voldoen aan bepaalde criteria. Voor de consument geeft dit helderheid en houvast.

.

bouwgarant

Stichting BouwGarant is opgericht om particulieren meer zekerheid en vertrouwen te bieden bij het inschakelen van een aannemer !

Aannemersbedrijf Vogt B.V. beschikt over het kwaliteitslabel BouwGarant. Dit betekent dat wij aan strenge labelvereisten op het gebied van kwaliteit, ervaring en vakmanschap voldoen. Alle deelnemers van BouwGarant worden periodiek getoetst door twee onafhankelijke organisaties.

meer met minder

Meer Met Minder is de nationale aanpak van energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken.  Aannemersbedrijf Vogt B.V. is een Meer Met Minder aanbieder.

Stichting HBO JobScore/ Bouwtalent is een initiatief van werkgevers gericht op het vergroten van de in- en doorstroom en het beperken van de uitstroom in de bouwsector. Stichting HBO JobScore/ Bouwtalent biedt een praktijkgerichte MBO- of HBO- studie Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde of civiele techniek. Een groot deel van de tijd doet de student praktijkervaring op bij een werkgever in de bedrijfstak.

Aannemersbedrijf Vogt B.V. is aangesloten bij St. HBO JobScore.

Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Fundeon vormt daardoor de schakel tussen het onderwijs en het bedrijfsleven.

Fundeon wil het toonaangevende instituut zijn binnen de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij waar het gaat om de beleidsterreinen opleiding, scholing en arbeidsmarkt. Fundeon heeft binnen de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij een onafhankelijke adviesrol op de terreinen opleiding en scholing.

Aannemersbedrijf Vogt B.V. is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Fundeon.

Bouwopleiding Berkelstreek leidt vanuit Borculo toekomstige vaklieden op en verzorgt (bijscholings)cursussen voor medewerkers van bouw- en overige bedrijven. Aannemersbedrijf Vogt B.V. is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij Bouwopleiding Berkelstreek. Wij zorgen ervoor dat leerlingen worden opgeleid tot vakmensen voor de bouw.

Stichting Samenwerkingsverband Bouw regio Twente is een opleidingsbedrijf voor de bouw. De SSB is één van de samenwerkingsverbanden die er in de regio Twente voor zorgt dat de leerling een goede toekomst in de bouw kan opbouwen.

Aannemersbedrijf Vogt B.V. is een erkend leerbedrijf en aangesloten bij SSB regio Twente. Hier kan de leerling het praktijkgedeelte van de opleiding volgen.